Historie

  • 2012: Firmengründung
  • 2012: Red Hat GmbH - ITILV3 Projekt
  • 2013: Telefonica Deutschland GmbH - Infrastrukturprojekte
  • 2013 - 2015: Unitymedia GmbH - Infrastrukturprojekte, Agiles Softwareprojekt
  • 2015 - 2016: Daimler AG - Agiles Softwareprojekt
  • 2016: DER Touristik GmbH - Agiles Softwareprojekt
  • 2016: Harman Becker Automotive Systems GmbH - Agile Entwicklungsprojekte
  • 2017: Unitymedia GmbH - Infrastrukturprojekte